W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 8/2018 (328)

Związki osób tej samej płci w świetle nowych przepisów włoskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 1995 r.

Okładka
Dr Paulina Twardoch
adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ
Tytuł: Związki osób tej samej płci w świetle nowych przepisów włoskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 1995 r.
Słowa kluczowe:
małżeństwo osób tej samej płci, zarejestrowany związek partnerski, unione civile, włoski dekret nr 7/2017 z 19 stycznia 2017 r., uznanie sytuacji prawnej, konwersja małżeństwa na zarejestrowany związek partnerski, reguły kolizyjne
Title: Same-sex civil unions pursuant to new regulations of the Italian Act on International Private Law of 1995
Abstract:

Decree no. 7/2017 of 19 January 2017 introduced into the Italian Private International Law Act of 1995 regulations concerning same-sex unions. Prior to that, the Act of 20 May 2016 introduced into the Italian legal system the institution of the same-sex registered partnership - the unione civile. Fundamental for the adoption of both acts was the judgment of the ECtHR of 21 July 2015 in the case of Oliari and Others v Italy. As regards a marriage contracted abroad by Italian citizens of the same sex, the solution that was adopted consisted in the recognition of the legal situation, however with inbuilt conversion of the effects of marriage into the effects of the unione civile. A similar technique had previously been resorted to in the German, Swiss, and British law. Solutions of this type are criticised in the doctrine, especially from the point of view of their compatibility with the principle of the free movement of persons in the EU. Meanwhile, as regards the compatibility of the technique in question with individuals' right to respect for private and family life, enshrined in Article 8 of the European Convention on Human Rights, important guidelines follow from the judgment of the ECtHR of 14 December 2017 in the case of Orlandi and Others v Italy. Thus, from the perspective of Article 8 of the ECHR, given the absence of the obligation to “fully” recognise same-sex marriages validly contracted abroad, the conversion of such a marriage into registered partnership existing in the lex fori is admissible. With respect to the particular aspects of the registered partnership, such as the capacity for the conclusion thereof and other material conditions for the conclusion thereof, as well as the form, personal and property relationships between the partners and the dissolution thereof, distinct conflict-of-law solutions were adopted. Inasmuch as a registered partnership or an equivalent union contracted abroad between Italian citizens of the same sex who have their habitual residence in Italy is concerned, analogously to the case of a marriage contracted abroad by Italian citizens of the same sex, the method of recognition of the legal situation was adopted, with in-built conversion of the effects of a union (validly) contracted abroad into the effects of the unione civile.

Keywords:
same-sex marriage, registered partnership, unione civile, Italian Decree no. 7/2017 of 19 January 2017, recognition of legal situation, conversion of marriage into registered partnership, conflict rules
Titel: Gleichgeschlechtliche Beziehungen nach neuen Vorschriftendes italienischen Gesetzes über das international Privatrecht in 1995
Bibliografia:

Baratta R., La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales,[w:] Collected Courses of the Hague Academy of International Law, t. 348, Leiden, Boston 2011

Barby V., Unione civile e adozione, „Famiglia e Diritto” 2017, nr 4

Bucher A., Loi sur le droit international privé: Convention de Lugano, Bazylea 2011, nb. 30

Devers A., Le concubinage en droit international privé, Paris 2004

Ferrrari I., Family Relationships in Italy after the 2016 Reform: The New Provisions on Civil Unions and Cohabitation Italy, „International Survey of Family Law” 2017

Goldstein G., La cohabitation hors mariage en droit international privé, [w:] Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 320, Leiden, Boston 2007

Götzen E. de, Recognition of same-sex marriages, overcoming gender barriers in Italy and the Italian law no 76/2016 on civil unions. First remarks, „Cuadernos de Derecho Transnacional” 2017, vol. 9, No 2

Gruber U.P., Le mariage homosexuel et le droit international privé allemand, RCDIP 2013

Jaluzot B., Cannarsa M., Grenier M., Pellerin C., Rey J., Le mariage entre personnes de meme sexe. Étude pour la Cour de cassation, „Revue Internationale de Droit Comparé” 2008, nr 2

Kessler G., Les partenariats en droit international privé, Paris 2004

Kozioł A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20C, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015

Lagarde P., La méthode de la reconnaissance est-elle l’avenir du droit international privé? Conférence inaugurale, session de droit international privé, 2014, [w:] Collected Courses of the Hague Academy of International Law, t. 371, Leiden, Boston 2014

Popiołek W., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20C, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015

Revillard M., Le mariage entre personnes de męme sexe en droit international privé, „Defrénois” 15.07.2013, n° 13-14

Trilha Schappo K., Winkler M.M., Le nouveau droit international privé italien des partenariats enregistrés, „Revue Critique de Droit International Privé” 2017

Twardoch P., Kolizyjnoprawna regulacja zarejestrowanych związków partnerskich we Francji i Belgii, PPPM 2010, t. 7

Twardoch P., O poszukiwaniu prawa właściwego do oceny spraw majątkowych zarejestrowanego za granicą związku partnerskiego według polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, PPPM 2012, t. 10

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.