X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka

SZKOLENIA I TERMINY

2017-10-16 10:58

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na II kwartał roku 2017

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej poniżej został zamieszczony terminarz najbliższych szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w II półroczu roku 2017:

 • Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce
  – wykładowca Stella Brzeszczyńska, radca prawny.
  Termin:21 października 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także wybrane problemy wynikające w wygaśnięcia użytkowania wieczystego
  – wykładowca mgr Jarosław Kowszuk, prawnik.
  Termin:28 października 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Zmiany w przepisach prawa cywilnego istotne dla praktyki notarialnej, w tym m.in. ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
  – wykładowca SSA Agata Zając.
  Termin:4 listopada 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Historia nacjonalizacji gruntów w powojennej Polsce, decyzje w sprawach reprywatyzacji, skutki nieważności decyzji i zagrożenia dla praktyki notarialnej w toku czynności dot. obrotu reprywatyzowanymi nieruchomościami i roszczeniami
  - szkolenie odwołane
  – wykładowca SSN Marta Romańska.
  Termin:25 listopada 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z 16.11.2000 r. Dz.U. 2000 nr 116 poz. 121 z późn. zm.
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów.
  Termin:2-3 grudnia 2017 r. (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00).
  Cena od osoby:779,00 netto, (958,17 zł brutto).

  Program szkolenia

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
* Ceny szkoleń zostały skalkulowana dla grup min. 20 osobowych i obejmują uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz lunch i napoje podczas przerw. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRPjest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń
oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2017-10-02 13:03

28 października 2017 roku - Szkolenie: Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 5 godzinne szkolenie otwarte nt.:

„Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości”.

Termin szkolenia: 28 października 2017 roku (sobota godz. 10.30-15.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Wykładowca: mgr Jarosław Kowszuk - prawnik.

Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany po nadesłaniu przez Państwa problemów i wątpliwości, z którymi spotykają się Państwo w codziennej praktyce przy stosowaniu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Dlatego, też zwracamy się z prośbą o jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

więcej...

2017-09-13 08:37

21 października 2017 r. - Szkolenie: Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 5 godzinne szkolenie z zakresu:

„Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce”.

Termin szkolenia: 21 października 2017 roku (godz. 10.30-15.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą obejmowały zagadnienia związane z problemami, z jakimi spotyka się notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa spółek handlowych oraz obrotu nieruchomościami.

Wykładowca: Stella Brzeszczyńska - radca prawny.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach do pobrania.

więcej...

2017-08-24 15:25

23.09-08.10.2017 r. - Warsztaty szkoleniowe – szkolenie odwołane

Warsztaty szkoleniowe:

„Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów - Kurs podstawowy, 40 godzin”.

Termin: 23 września – 8 października 2017 r. (Zjazdy: 23-24.09 oraz 7-8.10 2017; sob. godz. 09.30-19.30 / nd. godz. 9.00-19.00)

Miejscem zajęć: siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01 w Warszawie.

Warsztaty poprowadzi Maciej Tański Prezes Centrum Mediacji Partners Polska.

Program szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest osobom zainteresowanym pełnieniem roli mediatora i obejmuje intensywny praktyczny warsztat z zakresu podstawowych umiejętności mediacyjnych m.in. takich jak:

 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
 • Rola mediatora i zasady mediacji,
 • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
 • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
 • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
 • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
 • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
 • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
 • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
 • Rola prawa i prawników w mediacji.

Zakres i program szkolenia jest zgodny ze „Standardami szkolenia mediatorów” Społecznej Rady ds. Alter-natywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 2007 r.

Koszt od osoby: 1569,00 zł / 1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach do pobrania.

więcej...

2017-05-31 12:12

03.06.2017 r. - Szkolenie: Biurowość kancelarii notarialnej

Szanowni Państwo,

Prowadzenie biurowości kancelarii notarialnej i wynikające z tego obowiązki notariusza zawsze rodzą wiele pytań i wątpliwości, dlatego też Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 6 godzinne szkolenie nt.:

„Biurowość kancelarii notarialnej”.

Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim do notariuszy, rozpoczynających swoją działalność wraz z pracownikami kancelarii notarialnych, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Zakres tematyczny:

 • księgi elektroniczne i papierowe,
 • obowiązki realizacji zobowiązań publicznoprawnych i innych należności,
 • przekazywanie dokumentów: ich adresaci, terminy, forma,
 • statystyka.

Wykładowca : Tamara Żurakowska, notariusz w Warszawie.

Termin:3 czerwca 2017 roku (godziny zajęć: 10.30-15.00)
Miejsce zajęć:siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.
Cena od osoby: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*)
*Niższa cena szkolenia dotyczy członków Stowarzyszenia, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

(LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA)

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 7 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2016-12-20 09:05

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na I kwartał roku 2017

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane w I półroczu roku 2017, poniżej terminy szkoleń:

 • Depozyt notarialny. Obligatoryjne i fakultatywne treści protokołu notarialnego (OSTATNIE MIEJSCA WOLNE)
  Zakres tematyczny:
  • Przyjmowanie dokumentów w zamkniętych kopertach i odpowiedzialność za przechowywane treści.
  • Przyjmowanie pieniędzy i papierów wartościowych.
  • Ocena praktyki przyjmowania i wypłacania cen, wynagrodzeń i innych należności za pośrednictwem depozytu notarialnego.
  • Specjalne konta, oprocentowanie na nich, czyj to dochód, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych.
  • Odpowiedzialność notariusza za prawidłową ocenę spełnienia warunków wydania/wypłacenia z depozytu.

  IV Dyrektywa UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
  - wykładowca dr Piotr Bodył-Szymala, radca prawny.
  Terminy:01.04.2017 (7 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-16.00)
  Cena od osoby:423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  – wykładowca dr Jarosław Kuropatwińśki, radca prawny.
  Termin:22.04.2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00)
  Cena od osoby:423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin) ( LISTA ZAMKNIĘTA)
  Zakres tematyczny:
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
  • Rola mediatora i zasady mediacji,
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
  • Rola prawa i prawników w mediacji.
  Termin:8-9 oraz 22-23 kwiecień 2017
  (4 spotkania, dwa dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00)
  Cena od osoby:1275,61 zł / 1300,00 zł netto* (1569,00 zł/1599,00 zł brutto*).

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z 16.11.2000 r. z późn. zm.
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów.
  Termin:13-14 maja 2017 roku (godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Cena od osoby:779,00 netto* (958,17 zł brutto).

  Program szkolenia

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

UWAGA! Osoby zgłaszające się na szkolenia, prosimy o nadsyłanie wraz ze zgłoszeniem, pytań i problemów związanych z tematyką szkolenia, które Państwa zdaniem powinny zostać omówione podczas zajęć.

Po ukończeniu każdego ze szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkoleń: Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 7 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2016-05-17 11:56

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na II połowę roku 2016

 • Depozyt notarialny. Obligatoryjne i fakultatywne treści protokołu notarialnego - 5 godzin; cena 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).
  Wykładowca: dr Piotr Bodył–Szymala, radca prawny
  Termin: 08.12.2016 (godziny zajęć: 15.30-19.30).

 • Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością w tym wynikające z prawa pierwokupu, odkupu, obciążeń oraz ustaw o ochronie przyrody i ustawy o rewitalizacji, obowiązki notariusza, stron, skutki naruszeń - 5 godzin; cena 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).
  Wykładowca: SSA Agata Zając
  Termin: 17.12.2016 (godziny zajęć: 10.30-15.00)

Miejsce szkoleń: Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2015-10-19 15:10

Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej na II połowę 2015 roku

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym oraz doskonaleniem zawodowym na szkolenia i warsztaty szkoleniowe planowane na II połowę roku 2015.

 • Mediacje – szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnej oraz cywilnej i gospodarczej (18 godzin); cena 890,25 zł / 934,15 zł netto*,
  Termin 07-08.11.2015 roku (godziny zajęć: 10.00-18.00)

 • Rozporządzenie spadkowe w praktyce notarialnej ze szczególnym uwzględnieniem spraw polsko-francuskich, część I (5 godzin); cena 423,25 zł / 472,03 zł netto*,
  Wykładowca: not. Tomasz Kot,
  Termin: 07.11.2015 roku. (godziny zajęć: 11.00-15.30)

 • Pełnomocnictwa z zagranicy – zagadnienia mocy dowodowej dokumentu i formy czynności zagranicznej w praktyce notarialnej (5 godzin); cena 423,25 zł / 472,03 zł netto*,
  Wykładowca: dr hab. Paweł Czubik,
  Termin: 14.11.2015 roku. (godziny zajęć: 10.30-15.00)

 • Wybrane aspekty pełnienia przez notariuszy funkcji płatnika w świetle obowiązujących ustaw podatkowych (projektów ich nowelizacji) - z uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i Ordynacji podatkowej – oraz przegląd w tym zakresie orzecznictwa sądowego. (5 godzin); cena 423,25 zł / 472,03 zł netto*,
  Wykładowca: Krystyna Chustecka, Sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Termin: 21.11.2015 roku. (godziny zajęć: 10.30-15.00)

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych (20 godzin); cena 779,00 netto,
  Termin: 05-06.12.2015 roku. (godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Program szkolenia

 • Nowoczesny Notariusz – umiejętności interpersonalne przydatne notariuszom (14 godzin);
  Cena 804,88 zł / 845,53 zł netto**,
  Termin: 05-06.12.2015 roku. (godziny zajęć: 10.00-16.30)

 • Umowy warunkowe, zobowiązujące, przedwstępne, przedwstępne warunkowe, deweloperskie, przenoszące własność. Cechy charakterystyczne, różnice, obowiązek zawierania, rozwiązanie, uchylenie się od skutków prawnych zawarcia umowy (5 godzin); cena 423,25 zł / 472,03 zł netto*,
  Wykładowca SSA Agata Zając,
  Termin: 05.12.2015 roku. (godziny zajęć: 10.30-15.00)

 • Rozporządzenie spadkowe w praktyce notarialnej ze szczególnym uwzględnieniem spraw polsko-francuskich, część II (5 godzin); cena 423,25 zł / 472,03 zł netto*
  Wykładowca: not. Tomasz Kot,
  Termin: 12.12.2015 roku. (godziny zajęć: 11.00-15.30)

 • Umowa dożywocia a problematyka ustroju majątkowego małżeńskiego. Przesunięcia własnościowe pomiędzy majątkami przy różnych ustrojach małżeńskich (5 godzin); cena 423,25 zł / 472,03 zł netto*
  Termin: 12.12.2015 roku. (godziny zajęć: 10.30-15.00)


*Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

Do podanych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług wynoszący 23%.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Po ukończeniu każdego ze szkoleń uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu danego szkolenia.

Szkolenia obywają się w siedzibie SNRP w Warszawie, przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem płatności do biura Stowarzyszenia faxem na numer: 22 827 01 94/ 22 827 13 45 bądź mailem na adres: snrp@rejent.com.pl.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

UWAGA! Osoby zgłaszające się na dane szkolenie, prosimy o nadsyłanie wraz ze zgłoszeniem, pytań i problemów związanych z tematyką szkolenia, które Państwa zdaniem powinny zostać omówione podczas zajęć.

Warunki rezygnacji ze szkolenia:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 10 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku późniejszego zgłoszenia wniesiona opłata za szkolenie nie zostanie zwrócona.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń można uzyskać w Biurze
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel./Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00
strona www.rejent.com.pl, adres e-mail: snrp@rejent.com.plwięcej...

2015-08-27 10:34

12.09.2015 r. - Warsztaty szkoleniowe

Warsztaty szkoleniowe z zakresu:

„Zmiany prawa o notariacie w części dotyczącej aktu poświadczenia dziedziczenia”,

Termin szkolenia: 12 września 2015 roku (10.30-15.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Termin zgłoszeń upływa 09 września 2015 r.

Zajęcia w formie wykładów poprowadzi Pan Paweł Czubik, dr hab. nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, notariusz w Krakowie.

Koszt szkolenia wynosi: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%).

*Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są w materiałach do pobrania.

więcej...

2015-08-24 12:45

19.09.2015 r. - Szkolenie BHP

Szkolenie BHP:

„Szkolenie dla osób wyznaczonych w kancelariach notarialnych
do wykonywania działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach
oraz zwalczania pożarów i ewakuacji.”
,

Termin szkolenia: 19 września 2015 roku. (godz. 10.00-17.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Termin zgłoszeń upływa 11 września 2015 r.

Zgodnie z nowelizacją art. 2091 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy, (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.,), która weszła w życie 5 sierpnia 2009 roku, każdy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, podejmowanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Szkolenie będzie obejmowało 8 godzin lekcyjnych, w tym: 2 godz. z zakresu ochrony przeciwpożarowej i 6 godz. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Koszt udziału w warsztatach, dla jednej osoby wynosi:

 • 239,84 zł netto / 295,00 zł brutto - dla uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie,
 • 247,97 zł netto / 305,00 zł brutto - dla pozostałych uczestników.

Informacja o szkoleniu, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w plikach do pobrania.

więcej...

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.