X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka

SZKOLENIA I TERMINY

2018-06-12 13:06

Szkolenie - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu w praktyce notarialnej – zmiany i nowe obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu.

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 6 godzinne szkolenie z zakresu:

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu
w praktyce notarialnej – zmiany i nowe obowiązki
wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723)
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu”.

Terminy szkoleń (do wyboru):

 • 27 czerwca 2018 roku (środa, godz. 16.00-20.30)
 • 6 lipca 2018 roku (piątek, godz. 16.00-20.30)
 • 7 lipca 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)
 • 14 lipca 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uchyla dotychczasowe przepisy.
Wchodząca w życie 13 lipca 2018roku ustawa nakłada na instytucje obowiązane, a zatem i notariuszy, nowe obowiązki w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na nowo definiuje beneficjenta rzeczywistego, czy osobę pełniącą eksponowane stanowisko polityczne, zawężając krąg osób zaliczanych do tej kategorii.
W myśl nowych przepisów ustawy instytucje obowiązane zobowiązane są przeszkolić wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z działalnością instytucji obowiązanej.

Program szkolenia obejmuje m.in.: - nowe obowiązki instytucji obowiązanych,
- terminy i zasady sporządzania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane,
- nowa procedura wewnętrzna,
- nowe zasady odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

Wykładowca: Anna Dańko-Roesler – notariusz w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Koszt szkolenia od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł/472,03 zł netto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.

więcej...

2018-02-16 09:12

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w I połowie roku 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przedstawiamy terminarz najbliższych szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w I połowie roku 2018:

Formularz zgłoszeniowy

 • Ochrona Danych osobowych - zmiany przepisów istotne dla praktyki notarialnej
  – wykładowca Krzysztof Berger - Smurzyński, notariusz w Poznaniu.

  W kwietniu 2016 r. uchwalono unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych już od 25 maja 2018 r.

  Nie trudno zauważyć, że powyższe przepisy ściśle wiążą się z każdą czynnością notarialną, dlatego każdy notariusz będzie zobowiązany do wdrożenia nowych zasad. Czasu na wprowadzenie zmian nie zostało wiele, a brak ich wdrożenia grozi nawet wielomilionowymi karami.

  Szkolenia z powyższych przepisów, pomogą w przygotowaniu się do bezpiecznego dokonywania czynności notarialnych.

  Wychodząc naprzeciw notariuszom, w przygotowaniu się do bezpiecznego dokonywania czynności notarialnych Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na szkolenie. Zakres tematyczny: zmiany wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Sfery oddziaływania RODO.
  • Ochrona danych osobowych a tajemnica notarialna.
  • Pojęcia, którymi posługuje się RODO.
  • Zasady RODO budujące nowe podejście do ochrony danych osobowych, do stosowania na co dzień.
  • Prawa osób, których dane są przetwarzane i ich ograniczenia, czyli o czym trzeba jeszcze powiedzieć klientowi.
  • Obowiązki administratora danych osobowych.
  • Inspektor ochrony danych osobowych.
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorczy i jego uprawnienia.
  • Kary administracyjne.
  • Środki ochrony danych, odpowiedzialność i sankcje.

  Terminy do wyboru: 14 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  20 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  21 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  27 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  28 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  25 maja 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  26 maja 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin)
  Zakres tematyczny:
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
  • Rola mediatora i zasady mediacji,
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
  • Rola prawa i prawników w mediacji.
  Termin:9-10 i 23-24 czerwca 2018 roku (4 spotkania, dwa dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00).
  Cena od osoby:1569,00 zł/1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto)*.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń:
Szkolenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRPjest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń
oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2018-02-07 12:35

24 lutego 2018 roku - Szkolenie: Wnioski płynące z dotychczasowego stosowania elektronicznego systemu do składania wniosków wieczystoksięgowych

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 6 godzinne szkolenie z zakresu:

„Wnioski płynące z dotychczasowego stosowania elektronicznego systemu do składania wniosków wieczystoksięgowych”.

Termin szkolenia: 3 marca 2018 roku (godz. 10.30-15.30).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą obejmowały m.in.: procedury robienia odpisów elektronicznych, założenia przygotowywanego repozytorium elektronicznych wypisów aktów notarialnych itp.

Wykładowca: Szymon Posadzy – notariusz w Poznaniu.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

więcej...

2017-10-16 10:58

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na II kwartał roku 2017

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej poniżej został zamieszczony terminarz najbliższych szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w II półroczu roku 2017:

 • Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce
  – wykładowca Stella Brzeszczyńska, radca prawny.
  Termin:21 października 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także wybrane problemy wynikające w wygaśnięcia użytkowania wieczystego
  – wykładowca mgr Jarosław Kowszuk, prawnik.
  Termin:28 października 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Zmiany w przepisach prawa cywilnego istotne dla praktyki notarialnej, w tym m.in. ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
  – wykładowca SSA Agata Zając.
  Termin:4 listopada 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Historia nacjonalizacji gruntów w powojennej Polsce, decyzje w sprawach reprywatyzacji, skutki nieważności decyzji i zagrożenia dla praktyki notarialnej w toku czynności dot. obrotu reprywatyzowanymi nieruchomościami i roszczeniami
  - szkolenie odwołane
  – wykładowca SSN Marta Romańska.
  Termin:25 listopada 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z 16.11.2000 r. Dz.U. 2000 nr 116 poz. 121 z późn. zm.
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów.
  Termin:2-3 grudnia 2017 r. (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00).
  Cena od osoby:779,00 netto, (958,17 zł brutto).

  Program szkolenia

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
* Ceny szkoleń zostały skalkulowana dla grup min. 20 osobowych i obejmują uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz lunch i napoje podczas przerw. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRPjest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń
oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2017-10-02 13:03

28 października 2017 roku - Szkolenie: Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 5 godzinne szkolenie otwarte nt.:

„Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości”.

Termin szkolenia: 28 października 2017 roku (sobota godz. 10.30-15.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Wykładowca: mgr Jarosław Kowszuk - prawnik.

Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany po nadesłaniu przez Państwa problemów i wątpliwości, z którymi spotykają się Państwo w codziennej praktyce przy stosowaniu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Dlatego, też zwracamy się z prośbą o jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

więcej...

2017-09-13 08:37

21 października 2017 r. - Szkolenie: Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 5 godzinne szkolenie z zakresu:

„Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce”.

Termin szkolenia: 21 października 2017 roku (godz. 10.30-15.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą obejmowały zagadnienia związane z problemami, z jakimi spotyka się notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa spółek handlowych oraz obrotu nieruchomościami.

Wykładowca: Stella Brzeszczyńska - radca prawny.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach do pobrania.

więcej...

2017-08-24 15:25

23.09-08.10.2017 r. - Warsztaty szkoleniowe – szkolenie odwołane

Warsztaty szkoleniowe:

„Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów - Kurs podstawowy, 40 godzin”.

Termin: 23 września – 8 października 2017 r. (Zjazdy: 23-24.09 oraz 7-8.10 2017; sob. godz. 09.30-19.30 / nd. godz. 9.00-19.00)

Miejscem zajęć: siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01 w Warszawie.

Warsztaty poprowadzi Maciej Tański Prezes Centrum Mediacji Partners Polska.

Program szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest osobom zainteresowanym pełnieniem roli mediatora i obejmuje intensywny praktyczny warsztat z zakresu podstawowych umiejętności mediacyjnych m.in. takich jak:

 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
 • Rola mediatora i zasady mediacji,
 • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
 • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
 • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
 • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
 • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
 • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
 • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
 • Rola prawa i prawników w mediacji.

Zakres i program szkolenia jest zgodny ze „Standardami szkolenia mediatorów” Społecznej Rady ds. Alter-natywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 2007 r.

Koszt od osoby: 1569,00 zł / 1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach do pobrania.

więcej...

2017-05-31 12:12

03.06.2017 r. - Szkolenie: Biurowość kancelarii notarialnej

Szanowni Państwo,

Prowadzenie biurowości kancelarii notarialnej i wynikające z tego obowiązki notariusza zawsze rodzą wiele pytań i wątpliwości, dlatego też Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 6 godzinne szkolenie nt.:

„Biurowość kancelarii notarialnej”.

Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim do notariuszy, rozpoczynających swoją działalność wraz z pracownikami kancelarii notarialnych, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Zakres tematyczny:

 • księgi elektroniczne i papierowe,
 • obowiązki realizacji zobowiązań publicznoprawnych i innych należności,
 • przekazywanie dokumentów: ich adresaci, terminy, forma,
 • statystyka.

Wykładowca : Tamara Żurakowska, notariusz w Warszawie.

Termin:3 czerwca 2017 roku (godziny zajęć: 10.30-15.00)
Miejsce zajęć:siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.
Cena od osoby: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*)
*Niższa cena szkolenia dotyczy członków Stowarzyszenia, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

(LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA)

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 7 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2016-12-20 09:05

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na I kwartał roku 2017

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane w I półroczu roku 2017, poniżej terminy szkoleń:

 • Depozyt notarialny. Obligatoryjne i fakultatywne treści protokołu notarialnego (OSTATNIE MIEJSCA WOLNE)
  Zakres tematyczny:
  • Przyjmowanie dokumentów w zamkniętych kopertach i odpowiedzialność za przechowywane treści.
  • Przyjmowanie pieniędzy i papierów wartościowych.
  • Ocena praktyki przyjmowania i wypłacania cen, wynagrodzeń i innych należności za pośrednictwem depozytu notarialnego.
  • Specjalne konta, oprocentowanie na nich, czyj to dochód, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych.
  • Odpowiedzialność notariusza za prawidłową ocenę spełnienia warunków wydania/wypłacenia z depozytu.

  IV Dyrektywa UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
  - wykładowca dr Piotr Bodył-Szymala, radca prawny.
  Terminy:01.04.2017 (7 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-16.00)
  Cena od osoby:423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  – wykładowca dr Jarosław Kuropatwińśki, radca prawny.
  Termin:22.04.2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00)
  Cena od osoby:423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin) ( LISTA ZAMKNIĘTA)
  Zakres tematyczny:
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
  • Rola mediatora i zasady mediacji,
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
  • Rola prawa i prawników w mediacji.
  Termin:8-9 oraz 22-23 kwiecień 2017
  (4 spotkania, dwa dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00)
  Cena od osoby:1275,61 zł / 1300,00 zł netto* (1569,00 zł/1599,00 zł brutto*).

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z 16.11.2000 r. z późn. zm.
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów.
  Termin:13-14 maja 2017 roku (godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Cena od osoby:779,00 netto* (958,17 zł brutto).

  Program szkolenia

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

UWAGA! Osoby zgłaszające się na szkolenia, prosimy o nadsyłanie wraz ze zgłoszeniem, pytań i problemów związanych z tematyką szkolenia, które Państwa zdaniem powinny zostać omówione podczas zajęć.

Po ukończeniu każdego ze szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkoleń: Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 7 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2016-05-17 11:56

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na II połowę roku 2016

 • Depozyt notarialny. Obligatoryjne i fakultatywne treści protokołu notarialnego - 5 godzin; cena 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).
  Wykładowca: dr Piotr Bodył–Szymala, radca prawny
  Termin: 08.12.2016 (godziny zajęć: 15.30-19.30).

 • Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością w tym wynikające z prawa pierwokupu, odkupu, obciążeń oraz ustaw o ochronie przyrody i ustawy o rewitalizacji, obowiązki notariusza, stron, skutki naruszeń - 5 godzin; cena 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).
  Wykładowca: SSA Agata Zając
  Termin: 17.12.2016 (godziny zajęć: 10.30-15.00)

Miejsce szkoleń: Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.