W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

AKTUALNOŚCI

2019-03-13 15:15 #

Konferencja naukowa nt.: „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej ”, Warszawa 7 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedrą Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uprzejmie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pod tytułem:

„Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”.

Konferencja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku w Warszawie, w sali wykładowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w auli Jana Pawła II, przy ul. Dewajtis 5.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje w szczególności zagadnienia: statusu prawnego zarządcy sukcesyjnego, nowych czynności notarialnych odnoszących się do zarządcy sukcesyjnego, wykonywania zarządu sukcesyjnego, odpowiedzialność odszkodowawczej zarządcy sukcesyjnego, prawa właściwego dla czynności związanych z zarządem sukcesyjnym.

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący : Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Członkowie:
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Jacek Górecki
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan
Prof. UWM dr hab. Adam Bieranowski
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Adam Olejniczak

KOMITET ORGANIZACYJNY

Anna Dańko-Roesler – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
Prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan
Prof. UWM dr hab. Adam Bieranowski

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w konferencji najpóźniej do dnia 24 maja 2019 roku. W załączeniu informacja o warunkach udziału w konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Bliższe informacje dotyczące konferencji można również uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827-13-45 lub 22 827-01-94 oraz na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl.


2017-06-20 12:24 #

Konferencja naukowa nt.: „Odpowiedzialność za długi spadkowe ”, Warszawa 23 czerwca 2017 r. - zmiana miejsca obrad

Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana miejsca obrad. Konferencja naukowa nt. „Odpowiedzialność za długi spadkowe ” w dniu 23 czerwca 2017 roku odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A w Warszawie (sala nr 3; piętro XV).


2017-05-25 08:13 #

Konferencja naukowa nt.: „Odpowiedzialność za długi spadkowe ”, Warszawa 23 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pod tytułem:

„Odpowiedzialność za długi spadkowe”.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku w Warszawie, w sali wykładowej Uniwersytetu Warszawskiego nr A3, przy ul. Lipowej 4.

Konferencja ta poruszy istotne, z punktu widzenia środowisk prawniczych, problemy praktyczne. Program merytoryczny przygotowany przez Radę Naukową Konferencji pod przewodnictwem prof. dr hab. Fryderyka Zolla oraz prof. nadzw. dr hab. Adama Bieranowskiego obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: aspekty kolizyjne odpowiedzialności za długi spadkowe, ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, zaspokajanie długów spadkowych przy ograniczonej odpowiedzialności, przyszłość systemu odpowiedzialności za długi spadkowe.

Do udziału w dyskusjach panelowych zaproszenie przyjęli m.in.: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, ks. Prof. Franciszek Longchamps de Berier, prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz, prof. dr hab. Jacek Górecki, dr Jakub Biernat, dr Grzegorz Gorczyński, dr Bartosz Kucia oraz dr Elwira Macierzyńska – Franaszczyk. Liczymy również na aktywny udział sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych.

W załączeniu znajdują się: program ramowy konferencji, informacja o warunkach udziału w konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w konferencji najpóźniej do dnia 10 czerwca 2017 roku.

Uczestnikom, którzy potwierdzą swój udział, na ok. 5 dni przed konferencją, zostaną przesłane materiały konferencyjne.

Bliższe informacje dotyczące konferencji można również uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827-13-45 lub 22 827-01-94 oraz na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl.


Komitet Organizacyjny2017-05-10 08:27 #

19.05.2017 r. - DebataSzanowni Państwo,

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na nieodpłatną debatę organizowaną, pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz patronatem merytorycznym Polskiego Związku Firm Deweloperskich, nt.:

„Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów”.

Debata odbędzie się w dniu 19 maja 2017 roku w godz. 10.00-16.30, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A w Warszawie (sala nr 3; piętro XV).

Udział w spotkaniu potwierdzili m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu oraz Małgorzata Kutyła, Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich - Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu oraz Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny, a także prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski – redaktor naczelny miesięcznika „Rejent”, notariusz w Olsztynie, prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Swaczyna, Piotr Siciński, notariusz w Warszawie oraz dr Marta Rękawek - Pachwicewicz, starszy referendarz sądowy, przewodnicząca IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku. W debacie udział wezmą również przedstawiciele środowisk prawniczych, w tym.: sędziowie i referendarze sądowi, adwokaci i notariusze oraz przedstawiciele deweloperów i samorządów terytorialnych.

Tematyka przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest niezwykle istotna i ma przede wszystkim wymiar społeczny, ponieważ po pierwsze dotyka zwykłych obywateli, a po drugie dotyczy tak podstawowego prawa jak własność. Dlatego ustawa powinna zostać przygotowana z niebywałą starannością stąd też, zainteresowanie Stowarzyszenia projektem, którego autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Debata odbędzie się w 4 blokach tematycznych: procedura przekształcenia z punktu widzenia organów samorządów terytorialnych, obowiązki sądów wieczystoksięgowych wynikające z projektu ustawy, skutki wprowadzenia ustawy na funkcjonowanie firm deweloperskich oraz wpływ projektowanej ustawy na praktykę notarialną.

Program ramowy debaty oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu.

Uczestnikom, którzy potwierdzą swój udział, zostanie przesłany, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów.

Udział w debacie jest bezpłatny. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wykupienia lunchu w cenie 40 zł/os.

Warunki zgłoszenia udziału w debacie:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 15.05.2017 roku do biura SNRP mailem na adres snrp@rejent.com.pl lub faxem na numer 22 827 01 94.

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na debatę decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę za lunch należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Alior Bank S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

Zapisy i bliższe informacje programowe można uzyskać w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa tel./fax 22 827 13 45; 827 01 94 pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl .


Barbara Bąbka

Sekretarz Stowarzyszenia

Anna Dańko-Roesler

Prezes Stowarzyszenia

więcej...

2017-03-09 14:50 #

IX Kolokwium Jagiellońskie poświęcone ograniczeniom w obrocie nieruchomościami rolnymi, Kraków 7 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu kierownika Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. Jerzego Pisulińskiego serdecznie zapraszamy na dziewiąte spotkanie z cyklu Kolokwiów Jagiellońskich, tym razem poświęcone ograniczeniom w obrocie nieruchomościami rolnymi, w szczególności w kontekście dokonanych i projektowanych zmian normatywnych w kształtowaniu ustroju rolnego. Konferencja jest organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, a pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. następujące kwestie: zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; zgodność z Konstytucją ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi; ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością rolną przez właściciela nieruchomości rolnej; przesłanki, zakres i wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości rolnej przez ANR; prawo pierwokupu udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem nieruchomości rolnej; przesłanki, zakres i wykonanie prawa nabycia nieruchomości rolnej przez ARN; nieruchomość rolna jako przedmiot egzekucji; zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej; dzierżawa nieruchomości rolnej; nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw członkowskich UE).

Jako referenci swój udział w spotkaniu potwierdzili: dr hab. Małgorzata Bednarek; SSN Teresa Bielska-Sobkowicz; dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM; dr Paweł Blajer; prof. dr hab. Edward Gniewek; prof. dr hab. Jacek Górecki; dr Barbara Jelonek-Jarco; rej. Tomasz Kot; rej. Krzysztof Maj; dr hab. M. Spyra; dr hab. B. Swaczyna i dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ.

Kolokwia Jagiellońskie są doskonałą platformą wymiany poglądów w kwestiach podstawowych dla prawa cywilnego pomiędzy prawnikami praktykami a teoretykami. Do tej pory odbyło się już osiem spotkań, a wśród nich trzy we współpracy z Krakowską Izbą Notarialną – 19 marca 2010 r. („Zmiany w prawie hipotecznym”), 25 listopada 2011 r. („Umowy deweloperskie”) i 14 grudnia 2012 r. („Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za długi”).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym jej program, znajdą Państwo na stronie internetowej Katedry Prawa Cywilnego UJ – www.cywilne.law.uj.edu.pl w zakładce Kolokwia Jagiellońskie (po lewej stronie).

Rejestracja na konferencję odbywa się przez formularz na stronie Katedry - http://www.cywilne.law.uj.edu.pl/s/14/rejestracja.

Konferencja odbywa się 7 kwietnia 2017 r. w Krakowie (aula Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury). Opłata za udział wynosi 180 zł.

Z poważaniem
Anna Dańko – Roesler
Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP

więcej...

2017-02-21 13:46 #

XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej nt.: „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”, Warszawa 13-14 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej objęło patronatem medialnym organizowaną przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w dniach 13-14 marca 2017 r. XIV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej.

DO KOGO SKIEROWANA JEST KONFERENCJA:

Jak co roku Konferencja skupi przedstawicieli środowisk zawodowych związanych z prowadzeniem i użytkowaniem ksiąg wieczystych, czyli referendarzy, prawników bankowych, notariuszy, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe oraz przedstawicieli innych zawodów zw. z obrotem i zabezpieczeniami na nieruchomościach.

O CZYM BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ PODCZAS TEGOROCZNEJ KONFERENCJI?

Problematyka przedstawiana podczas Konferencji będzie obejmowała cztery bloki tematyczne:

  • reprywatyzacja,
  • wieczystoksięgowe postępowanie teleinformatyczne,
  • zagadnienia dot. banków hipotecznych,
  • ogólne zagadnienia dot. ksiąg wieczystych i hipoteki.
Prelegentami lub członkami Loży Komentatorów będą autorzy pięciu Komentarzy do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz autorzy Komentarzy do kodeksu postepowania cywilnego. Podczas Konferencji będą tradycyjnie poruszane przede wszystkim zagadnienia praktyczne, ale z uwzględnieniem aktualnego piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

KONFERENCJĘ WSPIERAJĄ:

Doceniając wysoki poziom merytoryczny dotychczasowych Konferencji - także i w tym roku - przy organizacji Konferencji z Fundacją współpracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wsparcia udzielił również mBank Hipoteczny S.A. zostając Partnerem Merytorycznym Konferencji.
Patronatu Medialnego udzieliły: C.H.Beck, Krajowa Rada Notarialna, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Monitor Prawa Bankowego oraz BS.NET.

JAK ZAREJESTROWAĆ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

Tegoroczny program Konferencji jest dostępny na stronie XIV Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej, na której mogą Państwo również dokonać rejestracji jako uczestnik.

więcej...

2016-10-21 14:19 #

Debata nt.: „Obrót nieruchomościami leśnymi i rolnymi w praktyce notarialnej”, Warszawa 30 września - 01 października 2016 r.

W dniach 30.09.-01.10.2016 r. odbyła się debata nt.: „Obrót nieruchomościami leśnymi i rolnymi w praktyce notarialnej”.

Udział w debacie wzięli przedstawiciele m.in.: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnej, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, a także praktycy: not. Mirosław Kupis, not. Wojciech Fortuński, not. dr Małgorzata Muszalska, not. Krzysztof Maj, not. dr Paweł Blajer, dr Andrzej Jan Szereda oraz not. Zbigniew Popłonkowski.

Nagranie z debaty można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC5S1hECZCS5KXub33GLgKKQ

Sprawozdanie z debaty w załączeniu.


2016-09-29 09:50 #

Debata nt.: „Obrót nieruchomościami leśnymi i rolnymi w praktyce notarialnej”, Warszawa 30 września - 01 października 2016 r. - zmiana miejsca obrad

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej organizatora debaty „Obrót nieruchomościami leśnymi i rolnymi w praktyce notarialnej”, uprzejmie informuję, iż z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w debacie, nastąpiła zmiana miejsca obrad.

Debata odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2016 roku, w sali 38 Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 (wejście do budynku „C”, parter).

Dla uczestników debaty zostaną udostępnione miejsca parkingowe na dziedzińcu oraz przy wjeździe do Uczelni.

Link do mapki z dojazdem: http://www.lazarski.pl/pl/kontakt-z-uczelnia/.

Agata Barej
Dyrektor Biura SNRP
Tel./fax 22 827 13 45; 827 01 94
Tel. kom. 531 431 130
www.rejent.com.pl


2016-09-20 13:49 #

Konferencja nt.: „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices” Warszawa 10 października 2016 r.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Wydawnictwem Wolters Kluwer mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku (poniedziałek) w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3.

Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w kwestiach bieżących z zakresu mediacji. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele instytucji związanych z mediacją w Austrii, Chorwacji, Francji, na Litwie oraz w Polsce, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami wydarzenia oraz udzielą odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania podczas dyskusji.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat konferencji można znaleźć na stronach: www.ms.gov.pl; www.mediacja.gov.pl oraz www.rejent.com.pl.


2016-09-16 13:27 #

III Kongres Mieszkaniowy nt.: „Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”, Wrocław 6 października 2016 r.

W imieniu organizatora Kongresu Mieszkaniowego, Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Szkoły Głównej Handlowej, zapraszamy do udziału w III Kongresie Mieszkaniowym, który odbędzie się w Światowy Dzień Mieszkalnictwa (World Habitat Day), 6 października we Wrocławiu przy ulicy Wystawowej 1.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu Mieszkaniowego brzmi „Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”.

W związku z tym, iż Stowarzyszenie objęło Kongres patronatem merytorycznym dla członków Stowarzyszenia organizatorzy zapewnili upustu w opłacie konferencyjnej w wysokości 30%.

Więcej szczegółów w załączeniu oraz na stronie www.kongresmieszkaniowy.pl.


Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.
X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.